Kapcsolat

Személyes adatok kezelése

A Sharp Electronics Europe Magyarországi Fióktelep adatvédelmi szabályzata

Utolsó frissítés: 2019. január

1. Bevezető

A Sharp Electronics Europe Magyarországi Fióktelepnél(“mi”, “minket”, “Sharp”) komolyan vesszük adatai védelmét. Az alábbi adatvédelmi szabályzat bemutatja, hogy kik vagyunk, mint adatkezelők, milyen adatokat gyűjtünk weboldalainkon, hogyan és miért gyűjtjük őket, illetve az Ön jogait ezen adatok ellenőrzésével kapcsolatban.

Felelős szervezetként számos technikai és szervezeti intézkedést hajtottunk végre azért, hogy a jelen honlapon feldolgozott személyes adatok (pl. név, cím, e-mail, telefonszám) legteljesebb védelmét tudjuk biztosítani, és megfeleljünk az Általános Adatvédelmi Rendelet  ("GDPR") előírásainak, valamint az országspecifikus adatvédelmi szabályoknak. Azonban az internet alapú adatátvitel elméletben nem lehet teljesen biztonságos, így abszolút védelem nem biztosítható. Ezért minden érintett személy (adatalany) szabadon továbbíthatja számunkra személyes adatait alternatív csatornákon, pl. telefonon keresztül.

A) rész: Kik vagyunk mi, mint adatkezelők

B) rész: Miért és hogyan használjuk az Ön adatait

C) rész: Az Ön jogai adatai kezeléséhez

A) rész: Kik vagyunk mi, mint adatkezelők

2. Az adatkezelő neve és címe

Az adatkezelő a GDPR, az Európai Unió tagállamaiban alkalmazandó egyéb adatvédelmi jogszabályok és az adatvédelemhez kapcsolódó egyéb rendelkezések tekintetében:

SHARP ELECTRONICS EUROPE GMBH MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE

H-1117

BUDAPEST

INFOPARK SÉTÁNY 1.

MAGYARORSZÁG

Telefonszám: +36 1 815 2500

E-mail: adatvedelem.sehu@sharp.eu

Honlap: www.sharp.hu

A honlap másodlagos adatkezelője:

Sharp Electronics GmbH

Nagelsweg 33-35, 20097, Hamburg, Germany

Telefonszám: 0049- (0)40 2376-0

Email: dschott@intersoft-consulting.de

Website: https://www.sharp.hu/cps/rde/xchg/hu/hs.xsl/-/html/energia-megoldasok.htm

Adatkezelőként a mi felelősségünk eldönteni, hogy a személyes adatokat hogyan tartjuk, használjuk és őrizzük meg biztonságos módon. Ez azt is jelenti, hogy mi vagyunk felelősek a személyes adatai felhasználásával kapcsolatos kérelmek megválaszolásáért.  Ha bármilyen kérdése van személyes adatai feldolgozásával kapcsolatban, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken:

2.1 Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:

E-mail: adatvedelem.sehu@sharp.eu

Bármikor fordulhat közvetlenül adatvédelmi tisztségviselőnkhöz az adatvédelemre vonatkozó bármely kérdésével és javaslatával.

B)  Datarész: Miért és hogyan használjuk az Ön adatait

3. Személyes adatok gyűjtése és általános információk

Személyes adatokat gyűjtünk, amikor Ön egy felhasználói fiókot hoz létre nálunk, terméket vagy szolgáltatást vásárol tőlünk, általunk biztosított űrlapokat tölt ki, termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatban bejelentést tesz, telefonon, e-mailben vagy más egyéb módon közvetlenül kapcsolatba lép velünk.

A következő típusú személyes adatokat gyűjtjük Önről:

Kapcsolattartási adatok: olyan adatok, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy kapcsolatba lépjünk Önnel. Például az Ön neve, e-mail címe, telefonszáma és a fiókjához, megrendeléséhez vagy megkereséséhez kapcsolódó címe.

Fizetési információk: hitel/betéti kártya adatok és bankszámla adatok, amelyeket a tőlünk vásárolt termékek és szolgáltatások kifizetésekor ad meg nekünk.

Vásárlás és fióktörténet: a vásárolt termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos nyilvántartások.

Személyes adatok az Ön által elküldött bejelentésekben és értesítésekben: ha termékeinkről és szolgáltatásainkról weboldalunkon keresztül küld nekünk információkat, összegyűjtjük az Ön által ezekhez az üzenetekhez kapcsolt személyes adatait.

A velünk folytatott beszélgetéseinek rögzítése: ha kapcsolatba lép velünk, akár e-mailben, akár telefonon, a beszélgetést megőrizzük. A hívásokat ügyfélszolgálati csapatunk is rögzíti, hogy gondoskodjunk folyamatos képzésükről és Önnek jó minőségű szolgáltatást tudjunk nyújtani.

Honlapunk használata: Weboldalunk általános adatokat és információkat gyűjt össze, amikor egy felhasználó vagy egy automatikus rendszer felkeresi a weboldalt. Ezek az általános adatok a szerver naplófájljaiba kerülnek tárolásra. Rögzíthetjük (1) a használt böngésző típusokat és verziókat, (2) a hozzáférő rendszer által használt operációs rendszert, (3) a weboldalt, ahonnan a hozzáférő rendszer eléri honlapunkat (úgynevezett hivatkozók), (4) az aloldalakat, (5) az internet oldalhoz történő hozzáférés dátumát és időpontját, (6) az internetes protokoll címét (IP-cím), (7) a hozzáférő rendszer internetszolgáltatóját, valamint (8) az egyéb hasonló adatokat és információkat, amelyet az információtechnológiai rendszereink elleni támadások esetén használhatunk.

A weboldalunkon gyűjtött adatokból nem vonunk le következtetéseket a felhasználóra vonatkozóan. Ezekre az információkra (1) weboldalunk tartalmának megfelelő biztosításához, (2) weboldalunk tartalmának és hirdetéseinek optimalizációjához, (3) informatikai rendszereink és honlaptechnológiánk hosszú távú működéséhez , és (4) számítógépes támadás esetén a bűnüldöző szervek büntetőeljáráshoz szükséges információkkal történő ellátásához van szükségünk. E célok elérése érdekében az adatkezelő statisztikailag elemzi az anonim módon gyűjtött adatokat és információkat, azzal a céllal, hogy növelje vállalkozásunk adatvédelmét és adatbiztonságát, és hogy az általunk feldolgozott személyes adatok optimális szintű védelmét biztosítsa. A szerver naplófájljainak névtelen adatait az adatalany által biztosított személyes adatoktól elkülönítve tároljuk.

4. A feldolgozás jogalapja

A személyes adatok gyűjtését kizárólag jogi és üzleti kötelezettségeink teljesítéséhez feltétlenül szükséges mértékben végezzük. Bizonyos esetekben azonban a személyes adatok rendelkezésre bocsátása jogszabályi (például adószabályok) kötelezettség miatt szükséges, vagy szerződéses megállapodások, illetve szolgáltatásnyújtás részeként szükséges. Ha a személyes adatokat nem bocsátják rendelkezésünkre, az azt eredményezheti, hogy az adatalannyal a szerződést nem lehet megkötni vagy a szolgáltatást számára nem lehet biztosítani, ennél fogva az adatok feldolgozásához jogos érdekünk fűződik.

Az alábbiakban bemutatjuk:

 • a személyes adatok gyűjtésének célját;
 • az e célból feldolgozott személyes adatok kategóriáit;
 • a jogi alapot, amely lehetővé teszi számunkra a személyes adatok feldolgozását; valamint azt, hogy
 • mennyi ideig őrizzük meg személyes adatait.

A feldolgozás célja

A feldolgozott adatok kategóriái

Az adatfeldolgozás jogalapja

Adattárolási időtartam

Szolgáltatásaink biztosítása Önnek és a fiókjának fenntartása

Az általunk gyűjtött összes személyes adat

Köztünk létrejött szerződés teljesítése

[MEGŐRZÉSI IDŐTARTAM]

Termékeinkért és szolgáltatásainkért elfogadott fizetések
Tranzakció és a fizetés adatai

Köztünk létrejött szerződés teljesítése

[MEGŐRZÉSI IDŐTARTAM]
Termékek szállítása Önnek

Kapcsolattartási adatok

 

Köztünk létrejött szerződés teljesítése

[MEGŐRZÉSI IDŐTARTAM]

Panaszainak vagy kérdéseinek megválaszolása

Az általunk gyűjtött összes személyes adat

Jogos érdek

Jogi kötelezettség

[MEGŐRZÉSI IDŐTARTAM]

Fiókjával való visszaélés vizsgálata, csalás és adósságbehajtás

Az általunk gyűjtött összes személyes adat

Jogos érdek

Jogi kötelezettség

[MEGŐRZÉSI IDŐTARTAM]

Termékeink és szolgáltatásaink fenntartása és fejlesztése

Az általunk gyűjtött összes személyes adat

Jogos érdek  [állam jogos érdeke]

[MEGŐRZÉSI IDŐTARTAM]

Személyzet képzése

Az általunk gyűjtött összes személyes adat

Jogos érdek  [állam jogos érdeke]

[MEGŐRZÉSI IDŐTARTAM]

Direkt marketing

Kapcsolattartási adatok

Véleményünk szerint Önt érdeklő termékek és szolgáltatások

Hozzájárulás

[MEGŐRZÉSI IDŐTARTAM]

A személyes adatai megadása előtt kapcsolatba léphet adatvédelmi tisztségviselőnkkel, aki tisztázza, hogy a személyes adatok megadása jogszabály vagy szerződés alapján szükséges-e, illetve hogy a személyes adatok megadása kötelező-e és milyen következményei vannak annak, ha nem adja meg adatait.

5. Az Ön hozzájárulása

Ha személyes adatainak általunk történő feldolgozásának jogalapját az Ön hozzájárulása jelenti, akkor hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Hozzájárulásának visszavonása semmilyen hátrányt nem fog jelenteni az Ön számára. Ha visszavonja hozzájárulását, az nem teszi jogellenessé azt az adatfeldolgozást, amit a hozzájárulása visszavonása előtt végeztünk.

Hozzájárulását visszavonhatja az adatvédelmi tisztviselő útján, akinek az elérhetőségei megtalálhatók a(z) 2 részben.

6. Hogyan osztjuk meg az adatait?

Személyes adatait a következőkkel osztjuk meg:

Munkatársaink: Személyes adataihoz munkatársaink hozzáférhetnek, de csak akkor, ha ez a munkájukhoz szükséges.

Velünk azonos vállalatcsoporthoz tartozó cégek: Szolgáltatás nyújtása céljából.

Partnerek és kereskedők: Közvetlenül nem a Sharp által nyújtott termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdések megválaszolásához.

Szállító cégek: A tőlünk rendelt termékek kiszállításához.

Hitelinformációs ügynökségek: Annak érdekében, hogy ellenőrizhessük az Ön személyazonosságát, és tájékoztatást nyújthassunk az elmulasztott vagy késedelmes fizetésekről, illetve egyéb tevékenységeket, amelyek befolyásolhatják adós besorolását.

Egyéb szolgáltatók és tanácsadó cégek: Például az IT tevékenységünket támogató vállalatok segítenek elemezni az általunk tárolt adatokat, feldolgozni a befizetéseket, kommunikálni ügyfeleinkkel, jogi vagy pénzügyi tanácsokat adnak nekünk, és segítséget nyújtanak nekünk szolgáltatásaink biztosításában.

A kormányzat vagy más szabályozók: Ha jogszabályi kötelezettségünk megtenni vagy segíteni kell nyomozásukat vagy  kezdeményezéseiket, beleértve az Információs Biztos Hivatalát is.

Rendőrség és más bűnüldöző szervek: A bűncselekmények kivizsgálásának és megelőzésének segítése. 

Külső szolgáltatók: A Sharp külső szolgáltatókat alkalmaz, melyek segítséget nyújtanak a honlap működtetéséhez, például informatikai és egyéb adminisztratív támogatási szolgáltatások nyújtásával.

Bűnüldöző és szabályozó szervek: ha jogi kötelezettség vagy szabályozási követelmény kötelez minket arra, hogy személyes adatait nyilvánosságra hozzuk vagy megosszuk

A fenti kivételeket leszámítva személyes adatokat nem hozunk nyilvánosságra. Statisztikai információkat és elemzéseket biztosíthatunk további harmadik feleknek, de gondoskodunk róla, hogy az átadott információ aggregált és senki sem azonosítható az adatokból.

7.A vállalat tulajdonosainak és irányításának megváltozása

A jelen Adatvédelmi Szabályzatban leírt bármely adatot harmadik feleknek továbbíthatjuk, eladhatjuk vagy átruházhatjuk vállalatunk értékesítése, egyesülése, konszolidációja, irányításának megváltozása, vagyonátadás vagy üzleti tevékenységünk átszervezése eredményeként. Azokban az esetekben, amikor mi vagyunk érintettek a vagyontárgyak összevonásában, akvizíciójában vagy értékesítésében, az Ön adatait mindig jogaival összhangban kezeljük, a felek közötti titoktartási megállapodások szerint. 

8.  Személyes adatok továbbítása

Időnként személyes adatokat továbbítunk harmadik feleknek (pl. értékesítési vagy szolgáltatási CRM rendszerszoftver-szolgáltatóknak, marketingautomatizálási szoftverszolgáltatóknak vagy ügynökségeknek (pl. marketing vagy munkaerő toborzó)), amelyek az EU-n és az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli [országban/országokban] találhatók.

Annak érdekében, hogy biztosítsuk személyes adatainak biztonságát, adatait csak az EU-n vagy az EGT-n kívüli [országba/országokba] továbbítjuk, ahol a GDPR szerint járunk el.. Ez megköveteli, hogy az alábbi feltételek valamelyike teljesüljön:

 • az Európai Bizottság döntése értelmében az ország megfelelő szintű védelmet biztosít személyes adatainak;
 • a továbbítás jogilag kötelező és végrehajtható kötelezettségvállalás tárgyát képezi a kedvezményezett számára a személyes adatok védelme érdekében;
 • a továbbításra kötelező vállalati szabályok vonatkoznak; vagy
 • a továbbítás a személyes adatok EU-n kívülre történő továbbítására vonatkozó GDPR korlátozás alóli kivétel alapján történik.

Az alábbi táblázat áttekintést nyújt az EU-n és az EGT-n kívüli országokba történő kulcsfontosságú személyes adattovábbításainkról. Az adattovábbítások teljes listájának eléréséhez vagy személyes adatainak biztonságos továbbítását biztosító kötelező érvényű és kikényszeríthető kötelezettségvállalások másolatának kézhez vételéhez kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a 2. részben található elérhetőségeken.

Harmadik fél/csoport

Az átadott személyes adatok kategóriái

Az átadás célja

Harmadik fél országa

Az átadás feltételei

[HARMADIK FÉL/CSOPORT NEVE] 

[A SZEMÉLYES ADAT KATEGÓRIÁJA]

[AZ ÁTADÁS CÉLJA]

[ORSZÁG/ ORSZÁGOK

[MEGFELELÉS, MEGFELELŐ BIZTOSÍTÉK VAGY KIVÉTEL ALAPJÁN ]

Értékesítési CRM & Marketing automatizációs szolgáltató - további információért forduljon a DPO-hoz
Lehetséges és jelenlegi ügyfél személyes adatai
Felhő tárolás

Egyesült Államok

Kötelező vállalati szabályok, Privacy Shield, szokásos szerződéses kikötések

 

 

Weboldalaink sütiket, azaz ún. "cookie"-kat használnak. A cookie-k olyan szöveges fájlok, amelyeket az internetes böngészőn keresztül a számítógépes rendszerben tárolnak.

Sok internetes oldal és szerver cookie-kat használ. Ezek tartalmaznak egy úgynevezett cookie-azonosítót, amely a cookie egyedi azonosítója. Ez egy olyan karakterláncból áll, amin keresztül az internetes oldalak és szerverek hozzárendelhetők az adott böngészőhöz, amelybe a cookie-t tárolták. Ez lehetővé teszi a meglátogatott internetes oldalak és szerverek számára, hogy megkülönböztessék a felhasználó egyéni böngészőjét más böngészőktől, amelyek más cookie-kat tartalmaznak. Egy adott internet böngésző felismerhető és azonosítható az egyedi cookie-azonosító használatával.

A cookie-k használatával a weboldalainkat használóknak testre szabottabb  szolgáltatásokat és tartalmakat tudunk biztosítani, ami a cookie-k elhelyezése nélkül nem volna lehetséges. Bővebb információ Cookie szabályzatunkró.

9. Profilalkotás

A profilalkotás magában foglalja a személyes adatok (például az olyan digitális viselkedések, mint a meglátogatott oldalak, a hivatkozásokra való kattintások, a letöltések) automatikus elemzését, a weboldal felhasználók azonosítását és viselkedésük megjóslását. 

A) Egyes felhasználók profilozhatóak marketingautomatizálási platformok használatával, amennyiben személyes adataik feldolgozása és tárolása ilyen platformon történik. A felhasználók hozzájárulásuk visszavonásával törölhetik magukat a profilozásból. Hozzájárulásuk visszavonását megtehetik akár a digitális üzeneteinkben feltüntetett hozzájárulás kezelési lehetőségeken keresztül, akár honlapunk névtelen/inkognitó böngészőmódban történő használatával, vagy az adatvédelmi tisztviselővel való kapcsolatfelvétel útján.

B) Jelenleg nem használunk profilalkotást weboldalunkon. Ha profilalkotási tevékenységbe kezdünk, akkor erről kifejezetten értesítjük Önt.

10. Regisztrációs és weboldal űrlapok

Meghatározott felhasználók személyes adataikat regisztrációs adatlapon keresztül megadva regisztrálhatnak weboldalunkon, például partnerportál szolgáltatásunkra vagy online képzési szolgáltatásunkra (Akadémia). Ezeket a személyes adatokat (például név, e-mail cím, regisztráció dátuma és időpontja) rögzítjük, hogy biztosítsuk számukra a kívánt szolgáltatást, ellenőrizzük személyazonosságukat és biztonságos belépést biztosítsunk számukra egy védett internetes környezetbe. Ezenkívül ez lehetővé teszi a Sharp számára, hogy hozzáférést biztosítson vagy megtagadja a hozzáférést a szolgáltatással való visszaélés esetén. 

A felhasználók egy általános érdeklődésre (például értékesítési vagy szolgáltatási megkeresés) szolgáló űrlap kitöltésével is megadhatnak személyes adatokat. Ebben az esetben az e-mailben továbbított személyes adatokat automatikusan tárolják a Sharpnál lévő címzettnél. Az ilyen személyes adatok önként kerülnek megadásra, és azért tároljuk őket, hogy kapcsolatba léphessünk az adatalanyokkal a megkeresésük megválaszolása érdekében. Ezenkívül az űrlapokon keresztül néha más kommunikációs formák (pl. marketing) használatához való hozzájárulás is megadható. Ezt a hozzájárulást egy kiválasztásos mechanizmuson keresztül, szabadon adják meg (lásd a 10. részt).

Ezek az adatok szintén továbbításra kerülhetnek a Sharp csoport vállalataihoz és partnereihez, hogy a kérdést megválaszolják, különösen ha a megkeresés más üzletág kompetenciájába tartozik, mint amit a felhasználó kiválasztott, mikor elküldte a kérdését. Ebben az esetben harmadik félnek is átadhatók az adatok, például értékesítési CRM rendszereknek, szolgáltatási CRM rendszereknek vagy marketing automatizációs platformoknak, de az adatkezelő továbbra is a Sharp marad. 

11. Értékesítési és marketingkommunikáció

A Sharp weboldal felhasználójaként lehetősége nyílik arra is, hogy személyes adatokat adjon meg bizonyos értékesítési és marketingprogramokra történő regisztráláskor, például egy termék vagy szolgáltatás iránti érdeklődés kifejezésekor, e-mail hírlevelekre való feliratkozáskor vagy egy eseményre történő jelentkezéskor. Termékeinkről, szolgáltatásainkról és promócióinkról rendszeresen tájékoztatjuk felhasználóinkat, ügyfeleinket és üzleti partnereinket értékesítési és marketing üzeneteken keresztül. A felhasználók hozzájárulhatnak, hogy e tájékoztató üzeneteket különböző csatornákon keresztül megkapják, valamint lehetőséget kapnak arra is, hogy minden gyakorlati alkalommal leiratkozzanak a tájékoztatókról. A meglévő ügyfeleknek nyújtott szolgáltatási tájékoztatók (például számlázási/szerződéses információk) jogos érdeknek tekintendők, és mint ilyenek, ezek a tájékoztatók a szolgáltatás nyújtásának részét képezik. Marketingkommunikációs üzeneteket csak akkor kaphatja meg az adatalany, ha (1) érvényes e-mail címmel, telefonszámmal vagy postacímmel rendelkezik, és (2) regisztrál a marketingkommunikációs üzenetekre. Első alkalommal a felhasználók e-mail címei kétkörös feliratkozási eljárással kerülnek megerősítésre. Ezt a megerősítő e-mailt annak igazolására használjuk, hogy az e-mail cím tulajdonosa, mint adatalany hozzájárult a marketingkommunikációs anyagok fogadásához.

A marketingkommunikációra történő regisztráció során az adatalany által a regisztrációs során használt számítógépes rendszer internetszolgáltató által megadott IP-címét valamint a regisztráció dátumát és időpontját is tároljuk.Ezen adatok gyűjtése az adatalany e-mail címével történő későbbi (lehetséges) visszaélésszerű használat megértéséhez szükséges, és az adatkezelő jogi védelmét szolgálja.

A marketingkommunikációs programra történő regisztráció útján összegyűjtött személyes adatok kizárólag a konkrét kommunikációs anyagok elküldésére kerülnek felhasználásra, hacsak a hozzájárulói nyilatkozat másként nem rendelkezik. Egyes esetekben harmadik felek, például marketing automatizációs szolgáltatók platformjait és értékesítési CRM rendszereket használjuk ezen adatok feldolgozásához. Minden harmadik fél a GDPR-nak megfelelő adatvédelmi megállapodást kötött a Sharp ELECTRONICS EUROPE MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPPEL és a Sharp teljes körűen ellenőrzi az adatokat. Az adatalany bármikor visszavonhatja a marketingkommunikációs programban történő részvételéhez vagy adatai tároláshoz való hozzájárulását. Minden általunk kiküldött kommunikációs anyag tartalmaz egy linket, aminek segítségével visszavonható a hozzájárulás (elektronikus kommunikáció esetén), illetve a hozzájárulás visszavonható az adatvédelmi tisztviselővel való kapcsolatfelvétel útján is, akinek az elérhetőségei megtalálhatók a 2. részben.

12. Követés és Analytics

Marketing követés

Marketingkommunikációnk tartalmazhat úgynevezett nyomkövető pixeleket. A nyomkövető pixel egy miniatűr grafikus elem, amit e-mailekbe, nyitóoldalakba ágyaznak be és amelyeket HTML formátumban küldenek a naplófájl rögzítésének és elemzésének engedélyezéséhez. Mindez lehetővé teszi az online marketing kampányok sikerének vagy kudarcának statisztikai elemzését. A beágyazott nyomkövető pixel segítségével az adatkezelő láthatja, hogy egy marketing kommunikációs üzenetet vagy adott tartalmat az adatalany megnézett-e vagy letöltött-e és ezt mikor tette meg. Ezt az információt felhasználhatja a felhasználók újbóli megcélzásához még pontosabb/relevánsabb tartalmak biztosításával legközelebbi látogatásuk során. Az ehhez való hozzájárulását visszavonhatja az egyes elektronikus kommunikációkban található hozzájárulás kezelő linken keresztül vagy az adatvédelmi tisztviselővel történő kapcsolatfelvétel útján.
 

Google Analytics

A Google Analytics segítségével követjük nyomon, készítünk jelentéseket és optimalizáljuk weboldalunk teljesítményét (például látogatók száma, honnan érkeztek, milyen oldalakat látogattak meg). Ezt összességében és nem egyéni szinten követjük nyomon.

A Google Analytics üzemeltetője a Google Inc. (1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Egyesült Államok).

A Google Analytics szolgáltatást az anonymizer funkcióval (a "_gat. _anonymizeIp " alkalmazás) használjuk. Ez azt jelenti, hogy a felhasználó IP-címét a Google lerövidíti és anonimizálja, amikor honlapjainkat az Európai Unió valamely tagállamából vagy az Európai Gazdasági Térség megállapodáshoz csatlakozott más államából  látogatják meg.

Amikor a felhasználó az oldalunkat egy Google keresésből éri el (legyen az akár egy organikus keresés eredménye, vagy akár egy fizetett digitális hirdetésen keresztül), a Google Analytics egy cookie-t helyez el a felhasználó számítógépén/eszközén. Ez lehetővé teszi a Google számára, hogy nyomon kövesse mi történik, miután rákattintottak a linkre, és ellátogattak a weboldalunkra. A fizetett digitális hirdetések esetében a kattintások vagy megjelenítések száma alapján fizetünk a Google-nak, így ez pontos jelentést és számlázást biztosít számunkra, valamint segít az ún. kattintás-csalások megelőzésében. A Google személyes adatokat gyűjt a felhasználóról, például az IP-címét, a hozzáférés idejét és helyét. Weboldalunkra tett minden látogatás során az ilyen személyes adatokat az Amerikai Egyesült Államokba továbbítják a Google-nak. Ezeket a személyes adatokat a Google az Amerikai Egyesült Államokban tárolhatja, és továbbíthatja harmadik feleknek.

C Datarész: Az Ön jogai adatai kezeléséhez

A GDPR alapelvei szerint Önt a következő jogok illetik meg:

a) Megerősítés joga - Önnek joga van megismerni, hogy kezelünk-e Önnel kapcsolatos adatokat.
b) Hozzáférés joga - Önnek joga van megtekinteni, hogy milyen adatokat tartanak Önről nyilván (más néven Adatalany hozzáférési kérése). Ezáltal lehetősége van, hogy másolatot kérjen az általunk kezelt adatairól és ellenőrizze, hogy jogszerűen kezeljük és dolgozzuk fel azokat.
c) Helyesbítés joga - Önnek joga van megváltoztatni vagy módosítani az Önnel kapcsolatos hiányos vagy pontatlan adatokat.
d) Törléshez való jog - Önnek joga van adatainak adatbázisunkból/rendszerünkből való törléséhez, ha: nincs megalapozott okunk rá, hogy tovább kezeljük őket; hozzájárulását visszavonta; jogellenesen vannak nálunk személyes adatai; vagy törölnünk kell adatait az alkalmazandó uniós jognak való megfelelés érdekében. Önnek jogában áll személyes adatainak törlését vagy eltávolítását kérnie tőlünk, amennyiben gyakorolja jogát és kifogással él az adatok kezelésével kapcsolatban.
e) Feldolgozás korlátozásának joga - Önnek joga van korlátozni (vagy felfüggeszteni), hogy mely személyes adatait kezeljük.
f) Adathordozáshoz való jog - ez a jogosultság az adatok másik szolgáltatóhoz történő átvitelét jelenti
g) Kifogás joga - megakadályozhatja személyes adatainak megadott módon történő feldolgozását vagy visszavonhatja hozzájárulását. Egy rendelkezés alapján lehetőség van kizárólag az adatok profilalkotáshoz történő felhasználását megtiltani.

Ahhoz, hogy a fentiek bármelyikéhez való jogát gyakorolhassa, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben: mailto:adatvedelem.sehu@sharp.eu

Egyéb lépéseket is tehet weboldalunk felhasználójaként, hogy korlátozza az általunk kezelt személyes adatok mértékét:

Nem járul hozzá vagy hozzájárulását visszavonja:

 • Ha űrlapokon személyes adatokat gyűjtünk, akkor ún. opt-in vagy feliratkozó jelölődobozokat helyezünk el, így Ön nyilatkozhat, hogy szeretne-e marketing célú megkereséseket kapni tőlünk. Ha nem járul hozzá, akkor nem fog üzeneteket kapni tőlünk, feltéve, hogy az nem kapcsolódik az Önnek nyújtott szolgáltatásunkhoz.
 • A legtöbb marketingkommunikációs üzenet esetében, különösen az elektronikus üzeneteknél, ahol ez megoldható, biztosítjuk a további marketingkommunikációs megkeresésekről való leiratkozást.

Webes követés megakadályozása vagy eltávolítása:

 • Weboldalunkat anonim/inkognitó böngészőablakból nyissa meg
 • A cookie-k elhelyezésének tiltása a böngészője beállításainak módosításával:

           o Süti (Cookie) beállítások az Internet Explorerben
           o  Cookie beállítások a Firefox-ban
           o  Cookie beállítások a Chrome-ban
           o  Cookie beállítások a Safari web-ben és iOS-ben.

 • A Google Analytics adatgyűjtésének elutasítása

           o Töltse le és telepítse a böngésző kiegészítőt: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 
           o  A kiegészítő arra utasítja a Google Analytics-t (JavaScripten keresztül), hogy semmilyen adatot ne továbbítson a Google Analytics szolgáltatásba.
           o  További információ: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/  http://www.google.com/analytics/terms/us.html
           o  https://www.google.com/analytics/

 • Mindig arra törekszünk, hogy segítsük Önt jogai gyakorlásában, de bizonyos esetekben törvényes indokok alapján kérését elutasíthatjuk.
 • Minden kérést késedelem nélkül és minden esetben a kérés kézhezvételétől számított egy hónapon belül megvizsgálunk. Ha szükséges, ez az időtartam további két hónappal meghosszabbítható, tekintettel a kérelmek összetettségére és számára. A kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül értesítjük Önt bármely ilyen jellegű meghosszabbításról, valamint a késedelem okairól.
 • Abban az esetben, ha úgy döntünk, hogy nem teljesítjük kérelmét, tájékoztatjuk Önt a cselekvés elmulasztásának okairól.
 • Panasztétel a felügyeleti szervnél: ha nem ért egyet jogaival kapcsolatos kérvénye eredményeként hozott döntésünkkel, vagy úgy véli, hogy megsértettük az alkalmazandó adatvédelmi törvényeket, panaszt tehet az EU adatvédelmi felügyeleténél. Kapcsolatba léphet országa (Magyarország) adatvédelmi felügyeleti szervével a hatóság honlapján megtalálható elérhetőségeken keresztül: https://naih.hu/

13. A jelen szabályzat frissítése

Jelen adatvédelmi szabályzatunkat időről időre frissíthetjük a személyes adatok kezelésében bekövetkező változások tükrében (például, ha olyan új rendszereket vagy folyamatokat vezetünk be, amelyek a személyes adatok új felhasználási lehetőségeit vonják maguk után), vagy ha pontosítani kell a jelen tájékoztatóban megadott információkat. A változtatások megfelelnek az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályoknak.

Javasoljuk, hogy időről időre ellenőrizze a jelen tájékoztató frissítéseit, de közvetlenül is értesíteni fogjuk a jelen tájékoztatóban vagy személyes adatai felhasználásában bekövetkezett változásokról, amennyiben ez számunkra jogilag kötelező.